Tulostus (cat, more, less, head ja tail)

25.02.2018
Linux

Linuxissa on useita mahdollisia käskyjä tiedoston sisällön tulostamiseen, tässä esitelty muutama niistä.

Cat

Cat käsky tulostaa tiedoston.

cat /var/log/auht.log

More

More käsky tulostaa tiedoton pysähtyen odottamaan käyttäjän painallusta joka sivun/rivin jälkeen. Välilyönnin painallus vie tulostusta sivun verran eteenpäin, rivinvaihdon painallus rivin verran, ja q:n painallus lopettaa.

more /var/log/auht.log

Käskyä voi käyttää putken avulla.

cat /var/log/auht.log | more

Less

Less käsky tulostaa tiedoston ensimmäisen sivun ja antaa sen jälkeen käyttäjän selata tiedoston sisältöä nuoli- ja sivu ylös/alas näppäimillä. (Huom. less käsky mahdolistaa taaksepäin selauksen johon more -käsky ei keynnyt).

less /var/log/auht.log

Käskyä voi käyttää putken avulla.

cat /var/log/auht.log | less

Head käsky tulostaa 10 ensimmäistä riviä tiedoston alusta

head /var/log/auht.log

Jos haluaa tulostaa jonkin muun määrän kuin 10 riviä, voi halutun määrän antaa -n argumentilla.

head -n 5 /var/log/auht.log

Käskyä voi käyttää putken avulla.

cat /var/log/auht.log | head

Tail

Tail käsky tulostaa 10 viimeistä riviä tiedostosta

tail /var/log/auht.log

Jos haluaa tulostaa jonkin muun määrän kuin 10 riviä, voi halutun määrän antaa -n argumentilla.

tail -n 5 /var/log/auht.log

Käskyä voi käyttää putken avulla.

cat /var/log/auht.log | tail